De algemene jaarvergadering is gehouden op vrijdag 3 februari 2023. 

Het was een goed bezochte jaarvergadering met een uitleg van Julia Goets over de wat het waterschap doet voor ons en waarom het belangrijk is om te stemmen. Na de vergadering hadden we Jeanne Brekelmans uitgenodigd die ons duidelijk uitlegde over het gebruik van het openbaar vervoer en de mogelijkheden om een kaartje te kopen. Tevens gaf zij uitleg over de buurtbus. 

Wij hadden dit jaar drie leden die 25 jaar lid waren van de KBO, mevr. Marietje Willems, mevr. Nelly Lemmers en mevr. Ans van Riel. Omdat zij niet aanwezig konden zijn bij de vergadering hebben wij hen thuis verblijd met  een bloemetje en oorkonde.

concept notulen jaarvergadering 03022023

 

 

Bijgevoegd hebben wij de notulen van vorig jaar, die goedgekeurd zijn door de leden van vergadering en de concept notulen van de ALV van 8 april.

notulen jaarvergadering 01102021

concept notulen jaarvergadering 08042022