De algemene jaarvergadering is gehouden op vrijdag 8 maart 2024. 

Het was een goed bezochte jaarvergadering door 59 leden. Het was wat behelpen omdat we door de verbouwing van ’t Wapen in de muziekzaal zaten, maar door de wat kleinere ruimte was het ook gezelliger.  Aan het einde van de vergadering gaf Gertie Theunissen nog uitleg over de vrijwilligerspenning die jaarloijks door de gemeente Maashorst wordt uitgereikt. Ze roept dan ook iedereen op goed te kijken in zijn/haar omgeving en dan iemand op te geven. Degenen die de vrijwilligerspenning krijgt, krijgt een gezellige avond, een oorkonde en mag zijn/haar vereniging €500,- geven.

Wij hadden dit jaar twee leden die 25 jaar lid waren van de KBO, mevr. Anny van Gaal-van Thiel en Bets van Gaal- Schel. Harrie bedankte de dames voor hun jarenlange lidmaatschap en het trouw bezoeken van de activiteiten. Namens KBO Brabant kregen zij als dank een oorkonde en van KBO Reek een mooie bos bloemen. 

concept notulen jaarvergadering 2024

 

Bijgevoegd hebben wij de notulen van vorig jaar, die goedgekeurd zijn door de leden van vergadering.

notulen jaarvergadering 03022023