De algemene jaarvergadering is gehouden op vrijdag 8 april 2022. 

Wij hadden dit jaar één lid die 25 jaar lid was van de KBO, dhr Jan Marinussen. Omdat hij niet tijdens de vergadering aanwezig kon zijn hebben wij hem thuis een bloemetje en oorkonde bezorgd.

 

Bijgevoegd hebben wij de notulen van vorig jaar, die goedgekeurd zijn door de leden van vergadering en de concept notulen van de ALV van 8 april.

notulen jaarvergadering 01102021

concept notulen jaarvergadering 08042022