Cliëntondersteuner helpt ouderen bij Wmo-vragen;
Iedereen die zich tot de gemeente wendt voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, zorg, hulpmiddelen of woningaanpassing, heeft daarbij recht om hulp en bijstand te krijgen van een gratis en onafhankelijke cliëntondersteuner. Die ondersteuner bespreekt desgewenst hoe het proces van een aanvraag loopt en geeft een toelichting op de regelgeving en de procedures. En kan aanwezig zijn bij het gesprek met de gemeente, het zogenaamde “keukentafelgesprek”. Later wordt gecontroleerd of het verslag van het onderzoeksgesprek correct is. Dat is belangrijk, want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg de aanvrager krijgt. De ondersteuner kan ook helpen bij het maken van bezwaar tegen een beslissing van de gemeente.

 

Wat doet de cliëntondersteuner voor u?

  • Aanwezig zijn tijdens het zogenaamde “keukentafelgesprek” van de gemeente.
  • Helpen bij het formuleren van de hulpvraag.
  • Informatie en advies geven.
  • Ondersteunen bij het kiezen van een passende zorgaanbieder.
  • Helpen bij het opstellen van een zorgplan.
  • Bemiddelen wanneer u er met uw zorgaanbieder niet uitkomt.

 

Voor wie is de cliëntondersteuner bedoeld?
Vooral senioren zullen gebruik willen maken van de door Stichting VBOB opgeleide cliëntondersteuners. Met uw KBO afdeling heeft de vrijwillige cliëntondersteuner een vrijwilligersovereenkomst om de leden te ondersteunen over vragen die betrekking hebben op de uitvoering Wmo.

 

Informatie en contact:

De cliëntondersteuner, Nelleke Nederkoorn, is bereikbaar via telefoonnr. 0412-265439 of via de mail: nellekenederkoorn@gmail.com

De ouderenadviseur namens Ons Welzijn is onze dorpsgenoot Maria van der Wielen, zij is te bereiken via telefoonnummer 06-34184477 of via de mail: jozefenmaria@hotmail.com