Het bestuur is samengesteld uit:

Harrie van Dongen, voorzitter, 
E-mail: dobisreek@gmail.com

Wim van den Hazelkamp,
penningmeester en ledenadministrateur 
E-mail: w_hazelkamp@hotmail.com

Teunie Danensecretaris.
Tel.nr. 06-34567472
Rozenlaan 3, 5375AT Reek
E-mail: reekkbo@gmail.com

Willy Heurkensbestuurslid.
E-mail: heurkenswf@gmail.com

Teeja Bogman, bestuurslid. 
E-mail: teeja.bogman@kpnmail.nl