1 juli 2021

Picknick

Onze jaarlijkse picknick is dit jaar op 5 juli. Dit jaar hebben we gekozen voor frites en snacks verzorgt door Snacks for You.
Plaats: Camping Driehuis
Tijd: 11.00 uur tot 16.00 uur
Kosten: € 10,00 per persoon
Betalen voor 20 juni op rekeningnummer NL47RABO 0143 2011 82 tnv KBO Reek onder vermelding van picknick met uw naam.

Je betaling wordt gezien als aanmelding. We hopen weer op een goede opkomst en duimen voor mooi vooral droog weer.